Академик Миленко Милинковић

9

Миленко Милинковић је рођен 16. 06. 1950. у Вуковару.

Основну школу и гимназију је завршио у Вуковару.

Дипломирао је на електротехничком факултету у Београду 1975. год.

Радни век почиње као електроинжињер у комбинату  „Борово“ и у „ ПТТ Вуковар“.

У периоду 1983. -1990. обавља функцију директора ПТТ –а Вуковар.

За остварене резултате на развоју телефонских капацитета у општини Вуковар добија највише признање ПТТ –а Хрватске, а указом Председништва СФРЈ додељен му је орден рада за постигнуте успехе у раду од значаја за напредак земље.

На првим вишестраначким изборима у Хрватској 1990. год. Изабран је за заступника у Вијећу Општина Сабора Републике Хрватске.Као заступник упорно се ангажовао да рата не буде, али они кои су га желели имали су много јаче полуге моћи.

Сва његова настојања да се избегне рат нису дала резултате па у другој половини 1991. године напушта Вуковар и са породицом се сели у Бољевце крај Београда.

Још 1990. год. оснива властиту фирму која је била активна у области телекомуникација а од 2000. год. тежиште активности фирме се пребацује у област примене технологије фероцемента у грађевинарству.

Применом технологије фероцемента почео се бавити још 1980. год.Тада је изградио свој први објекат у технологији фероцемента:  полулопту пречника 7 м као викендицу у винограду поред Бршадина и то је био први грађевински објекат изграђен у технологији фероцемента у тадашњој Југославији.

Од тог времена радио је на истраживању и развоју решења за ефикасно кориштење теннологије фероцемента у грађевинарству и енергетске ефикасности – одрживе градње.

Призната су му три патента за изградњу грађевинских објеката са префабрикованим фероцементним термоизолованим елементима.На основу својих патентираних решења изградио је у Србији и ДР Конго више десетина грађевинских објеката; од малих стамбених до великих спортских хала.

Добитник је великог броја домаћих и светских признања: златна медаља на шестој светској изложби проналазаштва у Кини, Energy Globe national award 2012. и многа друга. Између осталих признања патентирано решење изградње спортских хала кориштењем префабрикованих фероцементних елемената изабрано је 2010. год. међу десет најбољих пројеката одрживе градње у Европи.

Редовни је члан Српске Академије Иновативних Наука као и International Ferrocement Society.

Објавио је осамнаест стручних и научних радова из области примене фероцемента у грађевинарству,као и из области енергетске ефикасности, од тога је једанаест публиковано и саопштено на интернационалним симпозијумима о фероцементу и у интернационалним научним часописима.