Проф. др. Академик Љубо Пејановић

 

 

ОБЈАВЉЕНЕ КЊИГЕ, МОНОГРАФИЈЕ, УЏБЕНИЦИ И СКРИПТЕ

1. ОТМИЦА ВАЗДУХОПЛОВА И МЕРЕ ЗАШТИТЕ, Монографија, ЈАТ Београд 1995.
2. Авиони у гашењу пожара, Монографија, ЈАТ, Београд, 1997.
3. Приручник мера, радњи и поступака у случају настанка ванредних ситуација у предузећу, ЈАТ, Београд 2003.
4. Тероризам и противтwерористичка дејства у ваздушном саобраћају, Мопнографија, ВИЗ, Београд, 2003. година
5. Угрожавање и физичко-техничка заштита, Монографија, Институт за политичке студије, Београд, 2007.
6. Угрожавање безбедности ваздушног саобраћаја,Монографија, Милиреxс-Кеушева, 2008.
7. Авиотероризам, АБМ-Економик, Монографија, Нови Сад, 2009.
8. Заштита и спасавање у ванредним ситуацијама, Скрипта, Факултет за правне и пословне студије Нови Сад, 2010.
9. Ванредне ситуације, Уџбеник, Факултет за правне и пословне студије Лазар Вркатић, Нови сад, 2011.
10. Заштрита животне средине у политици одрживог развоја, Монографија, Факултет за правне и пословне студије др Лазар Вркатић, Нови Сад, 2012.
11. Корпоративне комуникације, Уџбеник, Академија за економију и безбедност, Београд, 2012.
12. Корпоративна безбедност, Уџбеник, Академија за економију и безбедност, Београд, 2012.
13. Триологија удеса у цивилном ваздушном саобраћају, Монографија, Аш ДЕЛО Земун,- Удеси и катастрофе у цивилном ваздушном саобраћају, (1) Београд 2013.
14. Триологија у цивилном ваздушном саобраћају (2), Монографија, Тероризам у цивилном ваздушном саобраћају, АШ-Дело Земун, Београд, 2013.
15. Основи Безбедности, скрипта, Факултет за правне и пословне студије др Лазар Вркатић, Нови Сад, 2013.
16. Типологија удеса у цивилном ваздухопловству, Мопнографија, (3) Тајне и футуризам, цивилне авијације, Аш ДЕЛО, Земун Београд, 2014.
17. Основи Безбедности, Уџбеник, Факултет за правне и пословне студије др Лазар Вркатић Нови Сад, 2014.
18. Основи Безбедности-друго издање- , Уџбеник, Унивирзитет Привредна академија, Нови Сад, 2015.
19. Порекло презимена Пејановић, Монографија, АШ-ДЕЛО-Земун Београд, 2015.
20. Претња тероризмом-скрипта, Факултет за правне и пословне студије др лазар Вркатић, Нови Сад, 2015.
21. Оснопви животне средине, Монографија, Факултет за правне и пословне студије Нови Сад, 2016.
22. Основи Тероризма, Уџбеник, Факултет за правне и пословне студије др Лазар Вркатић, Нови сад, 2016.
23. Приватни сектор безбедности, Монографија, Студио ИБН, Београд, 2016.
24. Карактеристике система безбедности, Монографија, Унивирзитет модерних знаности Мостар, Бања лука, 2017
25. Заштита и спасавање у ванредним ситуацијама-скриптс, Факултет др Лазар Вркатић Нови сад, 2018.
26. Угрожавање безбедности друштвеним облицима претњи, Монографија, Синергија, Бијељина, 2018.
27. Заштитна функција безбедности у ванредним ситуацијама, Монографија, Унивирзитет знаности Мостар, Бања, лука, 2018.
28. Безбедносна заштита у настанку ванреднне ситуације, -Скрипта- Факултет за правне и пословне студије др Лазар Вркатић, Нови Сад, 2018.
29. Еколошке последице злоупотребе цивилног ваздушног саобраћаја-2.-допуњено издање, Монографија, АШ-ДЕЛО, Земун Београд, 2018.
30. Еколошки аспекти штетности зрачења мобилне телефоније и Wи-Фи Уређаја, Монографија, АШ Дело-Земун београд, 2020.

   

а/МОНОГРАФИЈЕ И КЊИГЕ:  ЉУБО ПЕЈАНОВИЋ

1. Љубо Пејановић, Монографија, Бирач-Република Српска-БиХ     Историја и порекло становништва. САИН, Београд 2020.
2. Стеван Стојановић, Љубо Пејановић, Монографија, Претње, ризици и управљање у ванредним ситуацијама, САИН, Београд 2020.
3. Монографија, Љубо Пејановић Надежда Гудељ, Угрожавање безбедности друштвеним облицима претњи, Унивирзитет Синергија Бијељина 2018.
4. Љубо Пејановић, Хрестоматија И.Део, Тероризам-криминалитет, одбрана и заштита, Београд 2020.
5. Хрестоматија ИИ Део, Екологија-Животна средина, отпади, Београд 2020.
6. Хрестоматија ИИИ Део, Претње и угрожавање безбедности , корпорацијска и приватна безбедност и заштита, Београд 2020.
7. Љубо Пејановић, Скрипта, Заштита и спасавање у ванредним ситуацијама, ФЛВ Нови Сад 2018.

б/ РАДОВИ:

1. Љубо Пејановић, Миле Ракић, Катастрофа и критична инфраструктура у Обреновцу Република Србија, Унивирзитет Велика Горица, Загреб 2020.
2. Љубо Пејановић Хумане мине АСА Леггалу оф тхе НАТО аггресион анд цивил wор тхе териториyу ог Сербиyа анд Босниа анд Херцеговина, Русија-Тула, Институт за законодавне и управне полицијске послове, Тула, 2010.
3. Миле Ракић, Љубо Пејановић, Медији у функцији безбедносне превентиве, Социјалне комуникације теорија и пракса, Киев 2019. Украјина.
4. Љубо Пејановић, Стеван Стојановић, НАТО агресија на СРЈ и последице, двадесет година касније, Унивирзитет у Крагујевцу, Факултет за туризам и хотијерство Врњачка Бања 2019.
5. Љубо Пејановић, Стеван Стојановић, Терорисм анд Турисм сафету, Унивирзитет у Крагујевцу, Факултет за туризам и хотелијерство Врњачка Бања, 2018.
6. Љубо Пејановић, Миле Ракић, Климатске промене и угрожавање сигурности државе, Унивирзитет Велика Горица, Загреб 2017.
7. Љубо Пејановић, Миле Ракић, Проблеми инститицуалних комуникација у насдиљу, у Републици Србији, Том-9, Киев-Украјина 2019.
8. др Љубо Пејановић,Проф. др Стеван Стојановић СТРАТЕШКИ ПРОБЛЕМИ ПРЕТЊИ УГРОЖАВАЊЕМ БЕЗБЕДНОСТИ И УЛОГА МЕНАЏМЕНТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, Унивирзитет Унион Никола Тесла, Београд, 2019
9. Пејановић Љубо, Стојановић Стеван, ТХЕ ПОССИБИЛИТY ФОР ИНЦЕРАНСИГ СЕЦУРИТY ПЕРСОННЕЛ ИН ТОУРИСМ, (ТУРИСМ ИН ФУНЦТИОН ОФ ДЕВЕЛОПМЕНТ ОФ ТХЕ РЕПУБЛИЦ ОФ СЕРБИА), УНИВЕРСИТY ОФ КРАГУЈЕВАЦ- ФСЦУЛТY ОФ ХОТЕЛ МАНГАМЕНТ АНД ТОУРИСМ ИН ВРЊАЧКА БАЊА, 2019,

 Проф. др Академик Стеван Стојановић

ОБЈАВЉЕНЕ КЊИГЕ, МОНОГРАФИЈЕ, УЏБЕНИЦИ И СКРИПТЕ

1.Угрожавање и физичко-техничка заштита, Монографија, Институт за политичке студије, Београд, 2007.
2. Приватни сектор безбедности, Монографија, Студио ИБН, Београд, 2016.
3.Безбедносна заштита у ванредним ситуацијама, Скрипта, Факултат за пословне и правне студије, Унивирзитет Унион Никола Тесла, Београд, 2018.

КЊИГЕ: СТЕВАН СТОЈАНОВИЋ

1. Стеван Стојановић, Љубо Пејановић, Монографија, Претње, ризици и управљање у ванредним ситуацијама, САИН, Београд 2020.
Стеван Стојановић., Радоје Стојановић, Ненад Стојановић, Монографија Основна делатност приватне безбедности, САИН Београд,

РАДОВИ:

1. Љубо Пејановић, Стеван Стојановић, НАТО агресија на СРЈ и последице, двадесет година касније, Унивирзитет у Крагујевцу, Факултет за туризам и хотијерство Врњачка Бања 2019.
2. Љубо Пејановић, Стеван Стојановић, Терорисм анд Турисм сафету, Унивирзитет у Крагујевцу, Факултет за туризам и хотелијерство Врњачка Бања, 2018.
3. Стеван Стојановић,  КОРПОРАТИВНА  БЕЗБЕДНОСТ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА, Универзитет Унион Никола Тесла, Факултет за пословне и правне студије, Београд, 2018.
4. др Љубо Пејановић,Проф. др Стеван Стојановић СТРАТЕШКИ ПРОБЛЕМИ ПРЕТЊИ УГРОЖАВАЊЕМ БЕЗБЕДНОСТИ И УЛОГА МЕНАЏМЕНТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, Унивирзитет Унион Никола Тесла, Београд, 2019
5. Пејановић Љубо, Стојановић Стеван, ТХЕ ПОССИБИЛИТY ФОР ИНЦЕРАНСИГ СЕЦУРИТY ПЕРСОННЕЛ ИН ТОУРИСМ, (ТУРИСМ ИН ФУНЦТИОН ОФ ДЕВЕЛОПМЕНТ ОФ ТХЕ РЕПУБЛИЦ ОФ СЕРБИА), УНИВЕРСИТY ОФ КРАГУЈЕВАЦ- ФСЦУЛТY ОФ ХОТЕЛ МАНГАМЕНТ АНД ТОУРИСМ ИН ВРЊАЧКА БАЊА, 2019.

Академик Др Миле Ракић

 

  1. PhD Mile Rakic, Institute for Political Studies, Belgrade

PhD Ljubo Pejanovic, Faculty of Law and Business Studies PhD Lazar Vrkatic, Novi Sad

УДК 007 : 304 : 070

THE MEDIA IN THE FUNCTION OF SAFETY PREVENTION

 

eISSN 2522–9125        pISSN 2524–0471

SOCIAL COMMUNICATIONS: THEORY AND PRACTICE

Scientific semiannual magazine Volume 10  (January – June) Kyiv – 2020

UDC 316.28 : 316.77(075.8) + 007 : 304 : 001 + 002 + 004 + 004.9 + 01 + 02 + 08 + 070 + 659        C 12       LBC 83.56я73                                                                                          M14

 

The Ministry of Justice of Ukraine adopted a decision on state registration

The journal „Social Communications: Theory and Practice“ (Order No. 277/5 from 02/01/2016) Certificate Ser. КВ No. 21875-17775 P dated 01.02.2016

 

Напомена:  овај рад ми је прихваћен и у Доситеј бази података и коаутору Пејановићу за избор у Новом Саду у категорији                             M14

  1. Др Миле Ракић, научни сарадник Институт за политичке студије, Београд

Др Стеван Стојановић Факултет за правне и пословне студије Унион Универзитет „Никола Тесла“, Београд

BEZBEDNOSNA PREVENTIVA I DRUŠTVENO-EKONOMSKI ČINIOCI 896

XVII међународни научни скуп Правнички дани – ,,Проф. др Славко Царић“

,,УЛОГА ДРЖАВЕ И ПРАВА У XXI ВЕКУ“

Нови Сад, 25. септембар 2020.

XVII international scientific meeting Legal days – „Prof. Slavko Carić, PhD“

„THE ROLE OF THE STATE AND LAW IN THE 21ST CENTURY“

Izdavač  Универзитет Привредна акадмија у Новом Саду   Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду,  Нови Сад, 25. септембар 2020.

За издавача: Др Мирко Кулић, редовни професор Уредник: Др Мирко Кулић, редовни професор Штампа: Мала Књига, Нови Сад.

ISBN 978-86-6019-104-7          COBISS.SR-ID 20099849       UDK: 381.86: 339.9.012  M31

  1. Миле Ракић, Институт за политичке студије, Београд

У СУСРЕТ КОНЦЕПЦИЈИ БЕЗБЕДНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

УДК 355.02(497.11)

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА  –  POLITICAL REVIEW

ISSN 1451-4281  УДК 1+2+3+32+9  Година (XXX) XX vol 65.

DOI: https://doi.org/10.22182/pr.6532020.3

(Београд) = ISSN 1451-4281 = Политичка ревија CD-ROM ISSBN: 1452-1741;

Издавач: Институт за политичке студије Београд, Свeтозара Марковића бр. 36

За издавача: др Живојин Ђурић, научни саветник

Главни и одговорни уредник: др Момчило Суботић, научни саветник

COBISS.SR-ID 105060364      ISSN 1451-4281   УДК 1+2+3+32+9  Година (XXX) XX vol 65. Број 3/2020                                                                                                  M51