Доц. др Бранка (Колар) Мијатовић

134

ОСНОВНИ ПОДАЦИ:

Име и Презиме:                     Бранка (Колар)  Мијатовић

Датум рођења:                       08.08.1957, Приједор
Професија:                             Доц.др правних наука

Адреса:                                   Ул. Симе Шолаје 17/3БањаЛука

Телефон/фаx:                         ++381 51/303 180

Мобилни телефон:                ++381 65/624 061

E-mail:                                                 brana@blic.net, branka.kolar.mijatovic@gmail.com

ОБРАЗОВАЊЕ:     

2015. Доктор  правних наука- Грађанска катедра

         Правни факултет Интернационални Универзитет   Брчко Дистрикт

  1. Магистар правних наука- Грађанска катедра- Првни факултет Паневропски Универзитет АПЕИР
  2. – Завршено образовање за медијаторе у Босни и Херцеговини
  3. -Положен правосудни испит – Врховни суд Сарајево

1976 – 1982                 Правни факултет, Универзитет Сарајево:

– Међународно јавно и приватно право

– Грађанско и кривично процесано и материјално право

– Ауторско право и право интелектуалне својине

– Породично право

– Управно право

1972 – 1976                 Гимназија, Приједор:

– Српски језик и историја

– Филозофија и социологија

РАДНО ИСКУСТВО:

01.03.2017.                             – доцент на НУБЛ Универзитету Бањалука

01.01.2017.                             – предсједница Асоцијације „НОВА“ са  сједиштем у Бањалуци

10.11.2011.- 01.07.2016.        – предсједавајућа Одбора џавне службе за жалбе Савјета министара БиХ

29.03.2006-10.11.2011.      – Адвокат, у приватној канцеларији у Бањалуци,медијатор, предсједница Асоцијације „НОВА“ у БиХ, Потпредсједница Европске асоцијације иноватора AEI, Предсједница Европске Асоцијације иноваторки  и привредника EWI Академик Краљевске академије иноватора и проналазача Србије

29.06. 2005. –29.03.2006    –  Адвокат у приватној канцеларији, рад у NVO Pro et contra, рад кроз пројекте на заштити основних људских права и заступање на судовима

24.04.2002 – 29.06, 2005.   –  Омбудсперсон Републике Српске

01.10.1998 – 24.04.2002.   – Адвокат у приватној канцеларији и Предсједница 

Удружења „Pro et Contra“

– Координатор пројекта Правни центар

– Заштита основних људских права, Савјети,писање поднесака,Заступање на судовима

01.04.1997 – 01.10.1998    – Шеф канцеларије Шпанске хуманитарне организације „МПДЛ“, у Приједору

– Заштита основних људских права

– Састављање свих врста поднесака и правни савјети

09.06.1996 – 01.04.1997         – волонтерски рад на пружању правне помоћи

избјеглицама

07.05.1984 – 02.09.1992         – Судија Основни суд Приједор

– Судија на оставинском реферату

– Судија на грађанској парници

07.03.1983 – 07.05.1984         – Основно јавно тужилаштво Приједор

Рад на писању захтјева за истрагу и оптужница

Основно јавно правобранилаштво Приједор

Језици:

Енглески и Њемачки-основно знање

Рад на компјутеру:

Познавање рада у  Microsoft Windows и Microsoft Office

Интересовања и хоби:

  1. чланица КУД Др. Младен Стојановић Приједор и Планинарског друштва Клековача Приједор

1978   чланица КУД Слободан Принцип Сељо, Сарајево

1997   чланица Кола српских сестара Приједор и хуманитарне шпанске организације МПДЛ

1998   предсједница Удружења „Про ет цонтра“, рад на заступању пред судовима и рад на Заштити основних људских права

1998 и 1999  предсједница Форума невладиних организација регије Приједор

  1. чланица удружења ДУГА,
  2. чланица Народна техника, Градска организација иноватора из Бањалуке,
  3. предсједница секције жена у Асоцијацији иноватора БиХ
  4. Предсједница Асоцијације иноваторки „НОВА“ у БиХ са сједиштем у Бањалуци
  5. Потпредсједница Европске асоцијације иниоватора, уједно прва предсједница жена стваралаца Европе, са сједиштем у Стразбуру

Ауторка двије иновације за које је освојила много медаља на домаћим и свјетским сајмовима

Возачка дозвола:

Б категорије

БИБЛИОГРАФИЈА:

У својству аутора објавила је слиједеће  научне радове:

– „Увођење међународних стандарда у домаће законодавство на примјеру Закона о равноправности полова у Босни и Херцеговини, ЗИПС, Привредна штампа, Сарајево,07.11.2006.

– „Уводно излагање из Закона о равноправности полова у Босни и Херцеговини“, ЗИПС, Привредна штампа, Сарајево, 24.03.2007.

– књига, „Омбудсман у Босни и Херцеговини“, објављена 2007. године, издавач Паневропски Универзитет АПЕИРОН, Бањалука

– „Сиромаштво у вези са остваривањем основних људских права-афирмација стваралаштва и иноваторства у Републици Српској и Босни и Херцеговини, као предуслов за превазилажење сиромаштва“, Међународни скуп „Друштвена криза и превазилажење сиромаштва у РС и БиХ“, Дефендологија центар за безбједност, социолошка и криминолошка истраживања, Бањалука, 27.06.2009. године

– „Улога омбудсмама у заштити људских права и слобода“ Међународна конференција „Људска права и слободе“, на универзитету НУБЛ, Бањалука, 2011. година

– Семинарски рад „Ауторско право“, Правном факултету, Паневропског универзитета Апеирон на катедри за грађанско право у Бањалуци, 2010. година

–  „Омбудсман, заштитник људских права-појам и историјски оквир“, Бранка Колар Мијатовић II Симпозијум иновационих истраживања „СИНОВИС-2012“, Академије СКАИН у Београду.

– ТРИПС Споразум Бранка Колар Мијатовић ИВ Симпозијум иновационих истраживања „СИНОВИС-2014“, Академије СКАИН у Београду.

У својству коаутора:

“Примјена иновативних технологија у санацији клизишта“, мр Бранка Колар Мијатовић, проф.др Љубинко Илић, Јасна Илић,

II Симпозијум иновационих истраживања „СИНОВИС-2012“, Академије СКАИН у Београду

– „Осврт на законску регулативу из области одговорности запосленика из радних односа у привредним друштвима/предузећима и државним органима у Босни и Херцеговини“

Доц.др Селимовић Мухарем,Правни факултет Интернационални Универзите Брчко дистрикта БиХ и мр БранкаКолар-Мијатовић, Савјет министара Босне и Херцеговине, Одбор државне службе за жалбе, Сарајево

V Симпозијум иновационих истраживања „СИНОВИС-2015“, Академије СКАИН у Београду.

– „Положај запосленика и државних службеника у Босни и Херцеговини“ Доц.др Селимовић Мухарем, Правни факултет Интернационални Универзите Брчко дистрикта БиХ и мр БранкаКолар-Мијатовић, Савјет министара Босне и Херцеговине, Одбор државне службе за жалбе, Сарајево, XX Будвански правнички дани 2015, Зборник радова

-„Нова технолошка рјешења за ефикаснију примјену ауторских права и интелектуалне својине“ мр Бранка Колар Мијатовић, Савјет министара БиХ-Одбор државне службе за жалбе, мр Бојана Васиљевић Пољашевић и др Младен Радивојевић, Универзитет за пословне студије, објављено у Глобал Јоурнал оф Политицс ан Лаw Ресеарцх Вол.3,Но.5,пп.1-14, Септембар 2015.Публисхед бy Еуропеан Центре фор Ресеар 4цх Траининг анд Девелопмент УК

-„Обновљиви извори енергије“, проф. др Цогољевић Душан, Висока школа за пословну економију и предузетништво, др Бранка Колар Мијатовић, проф. др Зорка Југовић ВИСАН Бг

– „Међународно законодавство здравља у радној и животној средини“, проф.др Анка Војводић, проф. др Зорка Југовић, др Бранка Колар Мијатовић, др Милош Туцовић

Међународна конференција Врњачка Бања, Србија, март 2017.године

_ „Организациона култура и мотивација“, проф. др Зорка Југовић, доц. др Бранка Колар Мијатовић, мр Бојана Илишевић, мр Меланија Илич,; Међународна конференција „Медијска и финансијска писменост“- 9ањаЛука Цоииеге (БЛЦ), Бањалука 2017. Године

-књига Ауторско и сродна права као интегрални дио интелектуалне својине“

Бранка Колар Мијатовић има вишегодишње радно искуство и исказане резултате у правосудним органима, адвокатури, на пољу заштите основних људских права, као омбудсма, затим као медијатор те као оснивач, организатор те активно учешће у раду више невладиних организација.

Користећи своје пријератно искуство као судија Основног суда у Приједору, као адвокат и предсједница Удружења „Про ет цонтра из Приједора дала је свој допринос у пружању правне помоћи избјеглом и расељеном становништву у Босни и Херцеговини, а чиме се бавила од 1997. године кроз рад у шпанској хумаитарној организацији МПДЛ, радећи на успостављању нормализације односа у области имовинских права послије рата у БиХ

Основала је прву женску Асоцијацију иноваторки „НОВА“ у БиХ која је до сада једина такве врсте у региону. Именована је за потпредсједницу Европске асоцијације иноватора са сједиштем у Стразбуру и тиме постала прва жена у таквом институционалном тијелу те, а након тога основала са групом истомишљеника и постала предсједница Европске асоцијације жена стваралаца и привредника у Бањалуци 2011.год. и проглашење Бањалучке декларације.

Током 1997. године учешће на семинару „Права-прогнаници повратници“ у Зеници уз учешће представника владиног и невладиног сектора из цијеле БиХ, активна сарадња са ОСЦЕ канцеларија Приједор на округлим столовима и радионицама посвећеним суживоту у заједници.

У 1998. и 1999. години као адвокат и предсједник Форума невладиних организација регије Приједор, активно  учешће на двије конференције Вијећа Невладиних организација БиХ у Вогошћи код Сарајева, затим на конференцији „Срцем до мира“ Приједор-Сански Мост са завршним излагањем; у организацији ОЕСЦЕ Приједор, на радионици у Седри код Бихаћа са темом „Траума и њено превазилажење“, те конференције у Приједору и Лушци паланци на тему „Како до своје имовине“.Семинар у Сарајеву у организацији ОХР-а на тему „Заштита људских права“.

Семинар у Бањалуци у организацији Канадског института за ненасилну комуникацију о стицању звања Медијатор

Током 2000. И 2001. године на семинарима организованим од стране ИБХИ канцеларије Сарајево и Бањалука. Преко канцеларије ИБХИ Сарајево рад на два пројекта: трансформације Центара за социјални рад кроз пружање бесплатне правне помоћи и заступања социјално угроженим категоријама становника и Гендер- једнакост и равноправност полова, кроз едукацију дјеце о гендеру, као и пружање правне помоћи, заштите и заступања жена и дјеце, као и укључивање у мрежу РИНГ у борби против трговине људима.

Као први парламентарни омбудсперсон Републике Српске од 2002. до 2005. године афирмисала је рад институције Омбудсман Републике Српске, кроз приближавање грађанима рада и значаја те институције, а успоставила је сарадњу како на просторима РС и БиХ, тако и ван граница БиХ и однос заснован на  узајамном уважавању између институције Омбудсман Народне скупштине Републике Српске, Владе Републике Српске и њених министарстава, са Гендер центром Републике Српске и ФедерацијеБиХ, као и са Министарствима на нивоу БиХ, са  многобројним владиним и невладиним иностраним и домаћим организацијама, уз учешће на њиховим конференцијама. Неке од њих: Удружење „Медика“ Зеница “Удружене жене” Бањалука, “Дуга” Бањалука, “Жене женама” Сарајево, “Жене са Уне” Бихаћ, “Омладински центар” Приједор, “Фамилија” Приједор, Агенција локалне демократије Приједор,  ОСЦЕ, ОХР. Предавања у организацији Правног факултета Бањалука, Вјећа Европе у Сарајеву, учешће на Конференцији регија и градова у организацији Вјећа Европе у Приједору, на конференцији у Трогиру са темом „Мултидисциплинарни приступ сузбијању насиља над женама и дјецом“ у организацији УНИЦЕФ-а и „Медица“ Зеница, предавање у пројекту „Жене то могу у синдикатима здравства и образовања“, учешће на конференцији „Међусекторски приступ заштити дјетета“ у организацији УН ОХЦХР, УНИЦЕФ БиХ и Саве тхе цхилдрен Норwаy,  координација и сарадња са Омбудсменима ФБиХ и БиХ. Организација конференције „Улога институције омбудсмана у стварању цивилног друштва у БиХ“ у Бањалуци крајем 2002. године уз учешће великог броја високих званичника и стручњака, округлог стола са темом „Управа, орган власти-сервис грађана“, у фебруару 2003. године у Бањалуци,  међународне конференције “Значај ентитетких-регионалних омбудсмана у заштити људских права” у Бањалуци марта 2003. године. Учешће у раду Међународне правне групе за људска права са темом „Значај омбудсмана у заштити људских права“, затим у раду  међународних конференција посвећених институцији омбудсмана Сарадња са средствима јавног информисања уз учешће у многобројним радио и ТВ емисијама (Радио телевизија Републике Српске, БЕЛ телевизија, Алтернативна телевизија, ПИНК телевизија БиХ, дневне новине „Независне новине“, „Глас српски“, „Ослобођење“, седмичне новине „Репортер“, „Наша пошта“, „Савремена жена“).

У 2007. Години написала је књигу Омбудсман у Босни и Херцеговини, као прву такве врсте у БиХ. Осим тога пише и објављује на конференцијама и у стручним часописима.

Године 2009 је постала један од првих медијатора у БиХ и предсједница прве Асоцијације жена иноваторки у БиХ.

Године 2010. Је магистрирала на катедри за грађанско право из области људских права и те исте године на њену иницијативу је у Нирнбергу у Њемачкој, на редовној сједници Европке асоцијације иноватора АЕИ основана прва секција жена иноваторки, а она  изабрана за прву жену предсједницу жена иноваторки Европе и прву потпредсједницу иноватора Европе.

Године 2011. Основала Европску асоцијацију жена стзваралаца и привредника у Бањалуци.

Године 2011. Именована у Одбор државне службе за жалбе при Савјету Министара БиХ гдје је активно радила у областу Управног права ( управни поступак и спор, те заступање.

Госине 2015. Докторирала на катедри за грађанско право из области ауторских и сродних права.