Др Радосав ВУЈИЋ

29

Академик Др Радосав ВУЈИЋ рођен је 6. октобра 1958 године у Грчићу, општина Љубовија. Основну школу завршио је у Горњој Трешњици, а средњу Пољопривредну школу у Шапцу. Дипломирани је инжењер пољопривреде, одсек зоотехника. Магистрирао је из области пољопривредних наука на Пољопривредном факултету у Земуну, на катедри за зоохигијену на тему Прилог познавања утицаја начина држања товних јунади на испољавање производних ефеката и здравствено стање. Звање доктора биотехничких наука, област зоотехничких наука, стекао је одбраном докторске дисертације на Пољопривредном факултету у Земуну на тему Продуктивне и производне особине сјеничког соја праменке. После завршетку Пољопривредног факултета радио је као Руководилац за сточарство ПИК’’Пожаревац’’ (ЗЗ Мало Црниће) у периоду 1981-1983, док је од 1 јула 1983 године, радио као Шеф одсека за сточарство у Пољопривредној станици Ваљево. У периоду 2003 – 2009 године, био је директор и уједно саветодавац у Д. П. Завод за пољопривреду Ваљево, а од 2009 ради у тој фирми као саветодавац и стручни сарадник за сточарство.
Учествовао је у већем броју научно – истраживачких пројеката из области сточарства. Као аутор и коаутор објавио је 25 научних радова. Обављајући преко 40 година саветодавне и стручне послове дао је изузетан допринос развоју и унапређењу сточарства на подручју Колубарског округа, посебно овчарства и говедарства на пољу одгајивања, селекције, изградње објеката, као и увођења нових крмних култура у производњи кабасте сточне хране. Резултат наведеног рада, огледа се у томе, што су пољопривредни произвођачи са подручја Колубарског округа у неколико наврата били апсолутни шампиони међународног пољопривредног сајма у Новом Саду са изложбеним грлима у говедарству и овчарству.

Публиковао је следеће књиге,брошуре и монографије

– Крмне лептирњаче, Пољопривредни факултет у Земуну,2010;
– Унапређење производње кабасте сточне хране на травњацима, Ваљево 2008.
год.
– Технологија гајења и савремени објекти за гајење оваца, Ваљево 2017.
– Технологија гајења и полуотворени објекти за музне краве, Ваљево 2006.

Чланство у комисијама и другим органима

– Вишегодишње учешће у комисијама на изложбама музних крава и приплодних јуница као и
овчарским изложбама у Колубарском округу, Републици Српској и Сјеници.
– Два пута би члан Научно стручног савета при Министарству пољопривреде, водопривреде и
шумарства Републике Србије.
– 2001. председник за одбора за науку и технологију Регионалне коморе Ваљева
– Члан комисије за признавање нових сорти крмог биља при Министарству пољопривреде,
водопривреде и шумарства Републике Србије.
– Заменик председника комисије за село и пољопривреду града Ваљева
– Члан републичког акредитационог тела за утврђивање услова рада Пољопривредног факултета
у Земуну и Новом Саду, Агрономоског факултета у Чачку и високих пољопривредних школа у Прокупљу и
Лесковцу

Стручно усавршавање и едукације

– 2005. у сарадњи владом Краљевине Норвешке боравио у стручној посети овој земљи.
– Током година учествовао у сртучним посетама Италији, Холандији,Швајцарској, Норвешкој, Хрватској и
Мађарској.
– 2009. едукација за саветодавне вештине Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
– 2010. едукација за фарм менаџмент Министарство пољопривреде,шумарства и водопривреде
– 2010. едукација за европске интеграције Министарство пољопривреде,шумарства и водопривреде
– 2010. Основи органске пољопривреде
– 2010/2011. семинар пољопривредне саветодавне и стручне службе Републике Србије
– 2011. едукација за ФАДН Министарство пољопривреде,шумарства и водопривреде

– 2011. тренинг тренера процена потреба пољопривредних произвођача Министарство пољопривреде,шумарства и водопривреде
– 2011. едукација за савремене технологије у сточарству Министарство пољопривреде,шумарства и
водопривреде
– 2011. едукација за унапређење организације рада пољопривредних задруга у Србији по норвешком моделу Министарство пољопривреде,шумарства и водопривреде
– 2011. едукација за ГАП нитратна директива
– 2012. едукација за управљање стајњако

Признања и награде
– 1992. златна плакета и диплома Задружног Савеза Србије за допринос унапређењу сточарства и
организовању такмичења.
– 2007. награда за успешну сарадњу из обалсти сточарства општине Мионица
– 2008. награда града Ваљева за област науке
– 2008. златна плакета за допринос стручној сарадњи у развоју сточарства ПИК''Пештер''Сјеница
2008- Златна плакета и диплома Задружног Савеза Србије за допринос унапређењу сточарства и
организовању такмичења.
– 2009. захвалница Пољопривредног Факултета у Земуну за дугогодишњу сарадњу
– 2012. диплома и златна повеља Новосадског Сајма за дугогодишњи рад на промоцији сјеничке овце на
подручју Ваљева
– 2012. повеља новосадског сајма за дугогодишњи рад на промоцији сјеничке овце на подручју Ваљева
-2018. плакета за дугогодишњу успешну сарадњу на унапређењу
говедарства колубарског округа
– 2020. диплома општине Осечина поводом дана општине Осечина, за континуиран рад и укупне резултате у
области пољопривреде и руралног развоја
– 2022. захвалница Агроразвој Ваљева и долине, за изузетан допринос развоју сточарства
– 2023. награда града Ваљева у области пољопривреде
– 2023.плакета међународног пољопривредног сајма Нови Сад за значајан допринос развоју и очувању
генетичких ресурса