Др Саша Бубањ

70

БИОГРАФИЈА

др Саша Бубањ, редовни професор Факултета спорта и физичког васпитања Универзитета у Нишу

ПОДАЦИ

Катедра за примењену кинезиологију

Предмети:

Биомеханика – Основне академске студије, фвс и Основне струковне студије, спорт
Технологија спорта 1 – Основне струковне студије, спорт
Технологија спорта 2 – Мастер академске студије, фвс
Биомеханика вежбања – Мастер академске студије, физ. васпитање, физ. активност и здравље
Примењена биомеханика спорта – Докторске академске студије, спортске науке

 

Контакт тел. 511-940 лок. 201;

E-мејл: bubanjsasa@yahoo.co.uk; bubanjsale@gmail.com; sasabubanj@fsfv.ni.ac.rs

Компетенције: лична страница на порталу НПАО Универзитета у Нишу

 

Лични подаци и досадашње образовање:

Саша (Радослав) Бубањ је рођен 21.09.1972. године у Београду у породици спортиста. Основну и средњу школу завршио је у Нишу, као и Филозофски факултет – одсек за физичку културу Универзитета у Нишу, 1996. године са просечном оценом 9,29/10. На дипломском раду добио је оцену 10/10. Магистарску тезу под називом “Спортски тренинг, интензитет и предострожност код деце: предности и ризици на физиолошком плану”, одбранио је 2001. године на Департману спортских и физичких активности, Универзитета Париз VI, Пјер и Марија Кири у Француској. Докторску дисертацију под називом “Утицај изометријског и балистичког мишићног потенцијала на разлике у густини коштаног ткива кичменог стуба и зглоба кука спортиста и неспортиста”, одбранио је 2007. године на Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у Нишу. Ожењен је Мајом и отац двојице синова, Алексе и Матеје.

 

ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЈЕРА

2005 – заснива радни однос на Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у Нишу, када је изабран у звање асистента на предмету „Биомеханика“. Учествује у реализацији практичне наставе на предмету „Скијање“, као и у реализацији пријемног испита за основне академске студије.

 

2022 – заснива радни однос и на Медицинском факултету Универзитета у Београду, на предмету „Нове технологије у модулацији моторних способности и моторног учења“ у оквиру мастер академских студија „Физичка активност, здравље и терапија вежбањем“.

 

СПОРТСКА КАРИЈЕРА

Још од пионирских дана, бавио се рукометом и био успешан играч у СР Југославији, Израелу и Француској. Наступао је за Р.К. Железничар Ниш, Р.К. Дубочица Лесковац, Р.К, Јединство Бољевац, Р.К. Кикинда, H.C. Herzliya, Tel Aviv, H.C. Mulhouse, Dreux AC Handball, J.S.B. Handball Bonifacio. Био је члан стручног штаба рукометне селекције Универзитета из Ниша на Универзитетском европском првенству у рукомету одржаном у Србији (Ниш), 14-20 јула 2008. године и члан екипе Р.К Железничар из Ниша, последњег јуниорског првака СФРЈ Југославије у рукомету из 1991. године. Актуелни је члан скупштине Р.К Железничар из Ниша.

 

ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

Руководилац је, координатор и учесник у бројним међународним, регионалним и националним пројектима (Tempus, Erasmus+, GIZ, ЗУОВ и др.).

 

2020 – изабран је за дописног члана Срске академије образовања (http://www.sao.org.rs/index.htm).

 

Од 2018 – председник је и члан комисија националног тела за акредитацију и проверу квалитета у Републици Србији (НАТ).

 

У периоду од 2010-2020 г. активно је учествовао у раду међународног научног часописа Универзитета у Нишу под називом „Facta Universitatis Series Physical Education and Sport“, најпре као секретар часописа (2010-2015 г.), а потом и као уредник (2015-2020. г.).

 

Руководиo је мастер академским студијским програмом под називом „Физичко васпитање, физичка активност и здравље“, Факултета спорта и физичког васпитања, Универзитета у Нишу.

 

Предавао је и усмено излагао на иностраним и националним Универзитетима и научним скуповима и курсевима.

 

Био је уредник зборника радова научне конференције Факултета спорта и физичког васпитања, Универзитета у Нишу, под називом „ФИС комуникације у спорту, физичком васпитању и рекреацији“.

 

Био је члан редакције међународног научног часописа Универзитета из Ниша, под називом „Teme“, одговоран за област наука у спорту. Члан је уређивачке секције часописа „Sport Science“ из Босне и Херцеговине. Рецензент је у часописима „Facta Universitatis Series Physical Education and Sport“, „Teme“, „Scientific Research and Essays“, „Exercise and Quality of Life“, „Acta Facultatis Medicae Naissensis“, „Athens Journal of Sports“, „South African Journal“, и други.

 

Представник је Факултета спорта и физичког васпитања, Универзитета у Нишу, у међународној организацији под називом „European Network of Sport Education (ENSE)“, члан је међународне организације под називом „European College of Sport Science (ECSS)“, као и „Удружења за превентивну педијатрију Србије“.

 

Цитиран је 460 пута (доступно на: https://scholar.google.com/citations?user=AKys1fsAAAAJ&hl=en).

 

Аутор је преко 130 библиографских јединица у домаћој и страној литератури, уџбеника, практикума и научно-стручних монографија.

Стекао је звање инструктора скијања Скијашког савеза Србије. Поседује сертификат о учешћу на дијагностичком курсу остеопорозе и положеном тесту издатом од стране Међунардне фондације за остеопорозу и Удружења за борбу против остеoпорозе, Србија.

 

Изабран је за најбољег студента Филозофског факултета, Универзитета у Нишу 1993. године.

 

Његова кратка биографија објављена је у Енциклопедији Ниша, тому: Спорт, од стране Центра за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу, редактор Проф. др Ненад Живановић, 2015. године, као и у Енциклопедији знаменитих личности Ниша, од стране Удружења стваралаца Ниша, редактор Проф. др Миле Новаковић, 2020. године.

 

Одлично говори, чита и пише енглески, француски и шпански језик (сертификати B2 и C1 нивоа).

 

МЕНТОРСТВА ОДБРАЊЕНИ ДОКТОРАТИ

2015.г. – др Томислав Гашић: Ефекти специјалних вјежби са оптерећењем на брзину трчања и експлозивну силу спринтера и њихове релације са густином коштаног ткива;

 

2017.г. – др Марко Раденковић: Утицај специфичног тренажног програма на биомеханичке параметре скок шута у кошарци.

Значајан број менторства у мастер дипломским и завршним радовима.

НАУЧНИ ПРОЈЕКТИ

МЕЂУНАРОДНИ ПРОЈЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОД СТРАНЕ ЕУ

 • Tempus пројекат „Sport Professions: Education, Employment, Development in the Balkan Region“ (координатор пројекта за Универзитет у Нишу);

 

2) Erasmus + КА107 пројекат мобилности студената, наставног и ненаставног особља, №2015-1-IT02- KA107-014697 (координатор пројекта за Универзитет у Нишу);

 

РЕГИОНАЛНИ ПРОЈЕКАТ ФИНАНСИРАН ОД СТРАНЕ НЕМАЧКОГ МИНИСТАРСТВА ЗА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

3) GIZ пројекат „Sports Activities for Potentials Development (ASAP)“ (учесник у пројекту);

 

НАЦИОНАЛНИ ПРОЈЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОД СТРАНЕ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

4) Пројекат № OI179024, под називом: „The differences and the influences of the maximum muscle strength on the bone mineral density between athletes and non-athletes of high school population“ (руководилац пројекта);

 

5) Пројекат № OI179019, под називом: „Biomechanical efficiency of the elite Serbian athletes“ (учесник у пројекту);

 

ПРОЈЕКАТ ЗАВОДА ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

6) Кооперативни приступ у савременој настави физичког и здравственог васпитања (руководилац пројекта);

 

ОПШТИНСКИ ПРОЈЕКАТ ФИНАНСИРАН ОД СТРАНЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ

7) Пројекат под називом“Sport in service of health” (координатор пројекта

 

СПИСАК ПУБЛИКАЦИЈА/РАДОВA У ЧАСОПИСИМА СА THOMPSON REUTERS/CLARIVATE ANALYTICS ЛИСТЕ

 1. Radenković, M., Lazić, A., Stanković, D., Cvetković, M., Đorđić, V., Petrović, M., Tomović, M., Kouidi, E., Preljević, A., Marković, J., Berić, D., Stojanović, M., Kocić, M., Aksović, N., Petković, E., Čoh, M., Bogataj, Š., & Bubanj, S. (2023). Effects of combined plyometric and shooting training on the biomechanical characteristics during the made jump shot in young male basketball players. International Journal of Environmental Research and Public Health, 20(1), 343. https://doi.org/10.3390/ijerph20010343. ISSN 1661-7827. eISSN 1660-4601 (WoS, IF 4.614, M21)
 2. Sinanović, Š., Prodović, T., Milovanović, O., Bubanj, S., Krstović, M., Potić, S., Sekulić, J., & Jeremić, D. (2023). Challenges in procedural sedation and analgesia.Acta facultatis medicae Naissensis, 40(2)doi 10.5937/afmnai40-38674In Press, ISSN 0351-6083. eISSN 2217-2521 (WoS)
 3. Prodović, T., Prodović-Milojković, B., Krstović, M., Sinanović, Š., & Bubanj, S. (2022). Palliative care – illness, dying, and death as biological-medical and socio-cultural phenomena.Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, https://doi.org/10.2298/SARH220228111POnLine-First, eISSN 2406-0895 (WoS, IF 0.224, M23)
 4. Tomović, M., Toliopoulos, A., Koutlianos, N., Dalkiranis, A., Bubanj, S., Deligiannis, A., & Kouidi, E. (2022). Correlation between cardiopulmonary indices and running performance in a 14.5 km endurance running event. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19, 12289. https://doi.org/10.3390/ ijerph191912289. ISSN 1661-7827. eISSN 1660-4601 (WoS, IF 4.614, M21)
 5. Aksović, N., Bjelica, B., Milanović, F., Cicović, B., Bubanj, S., Nikolić, D., Skrypchenko, I., Rozhechenko, V., & Zelenović, M. (2022). Evaluation and comparative analysis of the results of a vertical jump between young basketball and handball players. Pedagogy of Physical Culture and Sports26(2),126–133. DOI 10.15561/26649837.2022.0207; ISSN 2664-9837 (WoS, SJR-Q1, M23)
 6. Kilibarda, T., Sinanović, Š., Bubanj, S., Trgovčević, S., Ivanović, S., & Milutinović, S. (2022). Protective personality factors for stress in the elderly during COVID-19 pandemic: A cross-sectional study.Acta facultatis medicae Naissensis, 39(1), 95-105, ISSN 0351-6083. eISSN 2217-2521 (WoS)
 7. Cvetković, B., Cvetković, M., Petrušič, T., Đorđić, V., Bubanj, S., Popović, B., Andrašić, S., Buišić, S., & Bogataj, Š. (2021). Nutrition and physical activity behavior in 11–14-year-old schoolchildren in Serbia. Children8(8), 625. ISSN 2227-9067 (WoS, IF 2.835, M22)
 8. Bubanj, S., Đorđević, S., Milenković, S., Stanković. R., Vidojević, M., & Đokić, M. (2021). Postural disorders and muscle power in primary school children. Acta Facultatis Medicae Naissensis, 38 (3), 294-309, DOI 10.5937/afmnai38-29283. UDC 616.7-007.1-053.5:613.72,ISSN 0351-6083. eISSN 2217-2521 (WoS)
 9. Stojiljković, N., Leroux, F., Bubanj, S., Popot, M.A., Paris, A., Tabet, J.C., & Junot, C. (2019). Tracking main environmental factors masking a minor steroidal doping effect using metabolomic analysis of horse urine by liquid chromatography–high-resolution mass spectrometry. European Journal of Mass Spectrometry25(3), 339-353. ISSN 1469-0667. eISSN 1751-6838 (WoS, IF 1.067, M23)
 10. Petković, E., Bubanj,S., Marković, K., Kocić, M., & Stanković, D. (2019). Position-related somatotype of elite female handball players. Acta Facultatis Medicae Naissensis, 36 (4), 318-325ISSN 0351-6083. eISSN 2217-2521 (WoS)
 11. Purenović-Ivanović, T., Popović, R., BubanjS., & Stanković, R. (2018). Body composition in high-level rhythmic gymnasts of different age categories. Science & Sports, 34(3), 141-148. ISSN 0765-1597 (WoS, IF 0.987, M23)
 12. Petrović, M., Kannosh, I., Milašin, J., Mihailović, D., Obradović, R., Bubanj, S., & Kesić, Lj. (2017). Clinical, microbiological and cytomorphometric evaluation of low-level laser therapy as an adjunct to periodontal therapy in patients with chronic periodontitis. International Journal of Dental Hygiene, 16 (2), DOI: 10.1111/idh.12328. ISSN 1601-5029. eISSN 1601-5037 (WoS, IF 1.380, M22)
 13. Bubanj, S., Mitković, M., Gašić, T., Mazić, S., Stanković, R., Radovanović, D., Obradović, B., Šekeljić, G., Stamatović, M., Marković, J., & Uzunović, S. (2018). The impact of resistance training program on the muscle strength and bone density in adolescent athletes. Acta Facultatis Medicae Naissensis, 35 (3), 201-215, ISSN 0351-6083. eISSN 2217-2521 (WoS)
 14. Bubanj, S., Šekeljić, G., Marković, J., & Mazić, S. (2017). How safe is the “Flexed arm hang test”? Acta Kinesiologica, 11 (Supp. 2), 111-118 p-ISSN 1840-2976, e-ISSN 1840-3700 (WoS)
 15. Purenović-Ivanović, T., Popović, R., Bubanj, S., & Stanković, R. (2016). Rhythmic gymnasts’ somatotype: Is it a predictive factor for RG performance? Acta Kinesiologica, 10(1), 92-99. p-ISSN 1840-2976, e-ISSN 1840-3700 (WoS)
 16. Stefanović, N., Ćirić, I., Pavlović, S., Kundalić, B., Bubanj, S., Petković, E., Puletić, M., & Antić, V. (2012). Evaluation of some anatomical and anthropometric characteristics of the chest based on the analysis of digital images of the anterior aspect of trunk in top athletes.  Acta Facultatis Medicae Naissensis, 29 (1), 43-51. ISSN (Online) 2217-2521, ISSN (Print) 0351-6083, DOI: 10.2478/v10283 012-0007-5 (WoS)
 17. Bubanj, S., Živković, M., Živković, D., Milenković, S., Bubanj, R, Stanković, R., Ćirić-Mladenović, I., Stefanović, N., Purenović, T., Stojiljković, D., Obradović, B., Dimić, A., Cvetković, T. (2012). The incidence of sagittal postural deformities among high school students: Preliminary study. Acta Kinesiologica, 6 (2), 27-30. ISSN 1840-3700 (WoS)
 18. Perić, S., Bubanj, M., Bubanj, S., & Jančić, S. (2011). Side effects assessment in glicolyc acid peelings in patients with acne type I. Bosnian Journal of Basic Medical Sciences, 11 (1), 52-57. ISSN 1840-4812 (WoS, IF 0.489, M23)
 19. Živković, M., Bubanj, S., Živković, D., Stanković, R., Bubanj, R., Purenović, T., Stojiljković, D., Obradović, B., Dimić, A., & Cvetković, T. (2011). The frequency of illness in the population of high school athletes and non-athletes. Acta Kinesiologica, 5 (2), 100-104. ISSN 1840-3700 (WoS)
 20. Bubanj, S., Stanković, R., Bubanj, R., Bojić, I., Đinđić, B., & Dimić, A. (2010). Reliability of Myotest tested by a countermovement jump. Acta Kinesiologica, 4 (2), 46-48. e-ISSN: 1840-3700; p-ISSN: 1840-2976 (WoS)
 1. Bubanj, S., Stanković, R., Joksimović, A., Bubanj, R., Joksimović, S., Kozomara, G., & Efthimiadis, P. (2010). Kinematics of accurate inside of foot kick. Kinesiologia Slovenica, 16 (1), 77-85. ISSN: 1318-2269 (WoS)
 2. Bubanj, S., Stanković, R., Raković, A., Bubanj, R., & Đorđević, M. (2009). Kinematics analyses of sports walking on treadmill at different angles of belt inclinations. Acta Kinesiologica, 3 (2), 31-37. ISSN: 1840-3700; p-ISSN: 1840-2976 (WoS)
 3. Bubanj, S., Stanković, R., Obradović, B., Kolar, E., Bednarik, J., Bubanj, R., Petković, E., Dimić, A., & Đinđić, B. (2009). Body Mass Index as a predictor of important decrease of Bone Mineral Density. Kinesiologia Slovenica15(3), 29-39. ISSN 1318-2269 (WoS)
 4. Bubanj, S., Bubanj, R., Stanković, R., & Petrović, V. (2008). Differences in maximal isometric muscular potential of lower extremities. Acta Kinesiologica(1), 19-23. ISSN: 1840-3700; p-ISSN: 1840-2976 (WoS)