ХИМНА АКАДЕМИЈЕ.

184

Академик мр Војислав Спасић,
са звањем ванредног професора на ФИЛУМ-у, где предаје главни предмет Соло певање и Методику наставе соло певања. За Српску Академију Иновационих Наука је обрадио и испевао ХИМНУ АКАДЕМИЈЕ. Остаје да се заврши музичка подлога за химну и тиме комплетира уметнички и суштински дојам наше будуће ХИМНЕ.