Извештај са III седнице Скупштине и Управног одобора

66

21.X 2022 godine

Записник са III седнице Скупштине и Управног одбора  Српске Академије Иновационих наука САИН одржане 21. X 2022. године у 12 h.

Седницом је председавао је председник Упрвног одбора академок проф. др Мирољуб Ивановић. У раду седнице је активно учествовао председник Скупштине Спрске Академије Иновационих наука академик проф. др марко Тодоровић.

Презмите документ / pdf из прилога