Извештај са IV седнице Скупштине и Управног одобора

32

са IV седнице Управног одбора Српске Академије Иновационих наука САИН одржане 10. IX 2023. у Ваљеву, са почетком у 12 h.

ДНЕВНИ РЕД

1. Извештај о раду Управног одбора
2. Сарадња са Универзитетом „Лугиј Гуркуги“ у Скадру
3. Извештај о дведеценијском раду Академије
4. Одржавања Свечане академије поводом 20 година њеног рада
5. Разматрање предлога о обезбеђењу средстава за прославу Академије
6. Одржавање изложбе чланова Академије на свечаној прослави20. годишњице рада Академије
7. Разно

Презмите документ / pdf из прилога