НАЈНОВИЈА КЊИГА УЏБЕНИК СТЕВАНА СТОЈАНОВИЋА

135

У најновијем издању Српске Академије Иновационих Наука, наш редован члан Академик Професор др Стеван Стојановић издао је „Практикум за ванредне ситуације“ који служи студентима Факултета за пословне и правне студије у Београду. Књига је базирана на стручним ставовима и законским прописима Републике Србије по питањима ЗАКОНА О ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА И ПОСТУПАКА У СЛУЧАЈУ НАСТАНКА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, као и ЗАКОНУ О СМАЊЕЊУ РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА И УПРАВЉАЊУ ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА (Службени Гласник РС број 87/2018). Практикум стручно и научно објашњава све појмове и називе у случајевима разних видова катастрофа и терористичких претњи тако да је овај Практикум видно побољшање употребе појмова, значења и решења насталих ситуација катастрофа како природних тако и изазваних вишом силом или непријатељским деловањима. Књига је састављена из три целине где је

I  – Д Е О – ПРАКТИЧНИ ПРИСТУП И ЦИЉЕВИ ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА

II. Д Е О – ПРОФЕСИОНАЛНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ И УЛОГА У ПРАКТИЧНОЈ ЗАШТИТИ И СПАСАВАЊУ

III. Д Е О – У ПРАКТИЧНОМ СМИСЛУ, СУБЈЕКТИ ЗАКОНОМ ОДРЕЂЕНИ У ЗАШТИТИ

И СПАСАВАЊУ

тако да студент може сагледати све безбедоносне аспекте у циљу заштите и спасавања људства и добара као и спасавања и очувања еколошког система наше земље.