ОПУС ИЗДАВАШТВА АКАДЕМИКА ПРОФЕСОРА ДР МАРКА ТОДОРОВИЋА

127
Ово је само један мали део издавачке делатности и опус књига које
је урадио наш Председник Академије, Проф. др Марко Тодоровић,
хемичар, човек који је живот посветио изучавању хемије и њених
елемената неопходних за људски живот, за унапређење животне
средине, за велике проналаске у области био дизела и сада
биоенергетике као и умнетности живљења – хемије живота.

Нобелова награда за хемију у ХХ веку

Биодизел

Духовни савети за срећнији живот

Хемија старења

Периодни систем

Природа хемијске везе

Реакциони механизам у органској хемији

У свету Медељејева