Проф. др Ненад Ђурић

233

Проф. др Ненад Ђурић

БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ

Датум и место рођења: 21.11.1971. Панчево, Р. Србија

Титула, име, ср. слово, презиме: Др Ненад А. Ђурић

Област рада: Ратарство

Адреса: Универзитет Џон Незбит (Мегатренд универзитет) Београд

Факултет за биофарминг

Маршала Тита 39, 24300 Бачка Топола

Контакт: Тел: + 381 24 718 580

+ 381 24 712 209

Е-маил: nenad.djuric@outlook.com

 

ОБРАЗОВАЊЕ

 • Дипл. Инж. Ратарства, Пољопривредни факултет, Земун, 1996.
 • Магистар биотехничких наука, Пољопривредни факултет, Земун, 2001.
 • Доктор битехничких наука, Пољопривредни факултет, Земун, 2013.

 

ЗВАЊА

 • Истраживач приправник, Институт ПКБ Агроекономик, Београд, 1997.
 • Истраживач сарадник, Институт ПКБ Агроекономик, Београд, 2001, реизабран Институт за кукуруз, Земун Поље, 2009.
 • Научни сарадник, Институт за примену науке у пољопривреди, Београд, 2014.
 • Доцент, Мегатренд универзитет, Београд, 2014.

 

КРЕТАЊЕ У ПРОФЕСИОНАЛНОМ РАДУ

1996-2000. Истраживач у Одељењу за селекцију пшенице, Институт ПКБ Агроекономик.

2000-2002. Директор Завода за ратарство и повртарство, Институт ПКБ Агроекономик.

2002-2005. Руководилац Одељења за селекцију пшенице, Институт ПКБ Агроекономик.

2005-2013. Директор Института ПКБ Агроекономик.

2013-2014. Руководилац Одељења за стрна жита, Институт ПКБ Агроекономик.

2014- Факултет за биофарминг, Бачка Топола.

ЧЛАНСТВО У НАУЧНИМ И СТРУЧНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

 

 • Српска академија иновационих наука, редовни члан, подпредседник академије задужен за рад са младима.
 • Развојна академија пољопривреде Србије, редовни члан.
 • Друштво семенара и селекционера Србије.
 • Друштво инжињера и техничара Београда. Члан Управног одбора и члан Скупштине.
 • Одбор за пољопривреду Привредне коморе Београда.
 • Комисија за признавање стрних жита, Министраство пољопривреде и заштите животне средине.

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА

Научна област: Ратарство

Ужа научна област: Оплемењивање и генетика биљака, семенарство, биотехнологија, одржива пољопривреда, органска пољопривреда, итд.

 

ПРОЈЕКТИ

Др Ненад Ђурић, активно је учествовао у реализацији пројектних задатака у оквиру пројеката Министарства просвете, науке и технолошког развоја и то:

 

 1. Пројекат: Ц.4.18.39.0109, за период 1996-2000.Назив пројекта: Унапређење производње стрних жита.
 2. Пројекат: Б.427, за период 2000-2004.Назив пројекта: Унапређење технологије гајења стрних жита.
 3. Пројекат: Т.Р. 6949В, за период 2005-2007.Назив пројекта: Унапређење технологије гајења стрних жита.
 4. Пројекат: Е.Б. 20138, за период 2008-2011.Назив пројекта: Повећање генетичких и производних потенцијала стрних жита, применом класичне и модерне биотехнологије.
 5. Пројекат: Т.Р. 031066, за период 2011-2014.Назив пројекта: Савремено оплемењивање стрних жита за садашње и будуће потребе.

 

САДАШЊЕ ПОЗИЦИЈЕ У НАСТАВНОМ РАДУ

 

Факултет за биофарминг, Бачка Топола.

Мегатренд универзитет, Београд.

Звање: Доцент

 

Студијски програм Предмет
Академске студије
 1. Опште биоратарство
 2. Агроекологија и заштита животне средине
 3. Специјално биоратарство
Мастер студије
 1. Еколошке основе ратарске производње

 

РЕЗУЛТАТИ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА

Др Ненад Ђурић публиковао је 60 научних радова, од којих су три на СЦИ листи. Аутор или коаутор је седам сорти пшенице, признатих у Србији и Европској Унији. Аутор или коаутор је једне сорте јечма, две сорте тритикалеа и два хибрида кукуруза признатих у Србији.

НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА ЗА НАУЧНИ РАД

Др Ненад Ђурић добитник је :

 • Годишње награде Привредне коморе Београда 2009. године, за научни допринос и развој науке код индивидуалних произвођача.
 • Годишње награде Општине Жабари 2012. године, за допринос у развоју пољопривреде и унапређења живота на селу, на територији Општине Жабари.
 • Годишње награде Привредне коморе Београда за техничко унапређење: сорта озимог тритикалеа ПКБ Кардинал, за 2014. годину