Вести

233

Уз одобрење и предлог Председника Академије (Српске Академије Иновационих Наука) Академика Проф. др Марка Тодоровића. за Српску Академију Иновационих Наука Академик, дипл.инж Бранко Хабуш обратили смо се у име Српске Академије Иновационих Наука – САИН, Београд, Спортском Савезу Србије са  Предлогом кандидатуре за мајску награду 2021. године за нашег редовног члана Академика прф. др Мирољуба Ивановића за категорију СПОРТСКИ СТРУЧЊАК и на основу конкурса Спортског Савеза Србије.

Зато смо послали Одлуку о кандидатури именованог и прилог органа о кандидатури коју можете у целости прочитати и бити упознати са истом активношћу.

 

СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Кнез Михаилова 7/2, 11000 Београд, Србија
Тел: +381 11 322 42 69
Факс: +381 11 322 00 79
Email: office@sportskisavezsrbije.rs
www.sportskisavezsrbije.rs
ПРЕДЛОГ КАНДИДАТУРЕ ЗА МАЈСКУ НАГРАДУ

На основу члана 37. Статута о додели признања и расписаног конкурса позивамо Вас да за кандидата за Мајску награду Спортског савеза Србије за 2021. годину дате следеће податке:

Име (Име једног родите.) Презиме :Мирољуб (Живорад)ИВАНОВИЋ
Дан, месец и година рођења: 09.04.1952. Место рођења: Ваљево
Адреса и место пребивалишта: Ресавска 11, 14000 Ваљево
Контакт телефон: 064/875 28 32; 014/220 587 Имејл: miroljub.ivanovic@gmail.com
Име особе за контакт: Академик проф. др Марко Тодоровић
Категорија за коју се кандидат предлаже: Спортски стручњак

ПРИЛОГ: Одлука органа о кандидатури

КРАТКА БИОГРАФИЈА: Академик потпуковник проф. др Мирољуб Ивановић – саветник за физичко васпитање.
Дипломирао је на Факултету за физичко васпитање и спорт у Београду (1975). Постдипломске студије на Факултету за физичку културу у Новом Саду завршио је 1986. године и магистрирао, а 2001. године одбранио је докторску дисертацију. Почетком 2019. године изабран је за редовног члана Српске Академије Иновационих Наука из Београда са звањем Академик проф.др.
Објавио је 130 научних и стручних радова у међународним и најугледнијим домаћим педагошким, психолошким, социолошким и кинезиолошким часописима, као и 50 уџбеника и приручника у области спорта и физичког васпитања. Уз научно-истраживачки рад, био је активан и у спортској пракси. Тренерским послом бавио се успешно у кошарци (КК „Омалдинац“ Ваљево: Јединствена српска лига), фудбалу (ФК „Будућност“ Ваљево: Јединствена српска лига и (ФК „Јединство“, Владимирци: Подрињско-Колубарска лига) и атлетици (АК „Ваљево“), где је створио више пионирских и јуниорских шампиона Србије и СР Југославије.
Радни однос је засновао 1975. године у Економској и Пољопривредној школи у Ваљеву. У периоду од 1986. до 1999. био је Секретар СОФК-е града Ваљева, а у периоду од 1999.-2004. саветник за физичко васпитање у Министарству просвете и спорта. Школске 2004/2005. изабран је у научнонаставно звање професора Методикефизичког и здравственог васпитања на Високој школи струковних студија за васпитаче – Сирмијум у Сремској Митровици, где је и руководилац стручних предмета на специјалистичким студијама Физичке активности у инклузивној пракси, аод школске 2017/2018. Морфолошки и моторички статус предшколског детета на акдемским мастер студијама. Предавао је Педагогију спорта и Програмирање спортске форме на Високој кошаркашкој академији „Бора Станковић“ (Алфа БК Универзитет у Београду), док је у периоду (2028-2021) био професионални градског већа Ваљево. Стручно је анфгажован као члан редакције у 4 стручна часописа и као рецезент монографија и спортских књига и рецезент у 10 стручних часописа. Добитник је награде „Града Ваљева“ за област наука и иновације 2017. године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КАНДИДАТУРЕ:

Радни однос је засновао 1971. године као медицински техничар у Медицинском центру у Пријепољу, затим 1975. године у Економској школи, а од 1977. године у Пољопривредној школи у Ваљеву. Упериоду од 1986−1989. године радио је професионално као секретар СОФК-е (Савез организација физичке културе) и секретар СИЗ-а физичке културе у општини Ваљево. По истеку мандата, вратио се у наставу до 1999. године.Од исте године стално је запослен у Министарству просвете РС до 2004. године на радним местима школског надзорника и саветника за физичко васпитање. Вршио је дужност директора Средње школе у Коцељеви у школској 2003/04. години и заменика директора Центра за континуирану едукацију васпитача на Високој струковној школи за образовање васпитача у Кикинди (2004−2008.). Aктивно је учествовао и у раду органа управљања и стручних органа: члан Управног одбора Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Кикинди (2004–2008.), председник Синдиката Високе школе струковних студија за
образовање васпитача у Сремској Митровици (2008−2015.), члан Савета Високе школе струковних студија за образовање васпитача – Сирмијум у Сремској Митровици од 2015. године и од 2018. године члан Градског већа Ваљева (координатор за просвету и спорт). Члан је Извршног одбора београдског центра за српско-руску сарадњу (2019.) и члан председништва резервних војних
старешина Србије.
Почетком академске 2004/05. године започео је академску каријеру пошто је изабран у звање професора Методике физичког и здравственог васпитања на Високој школи за образовање васпитача у Кикинди, као и Педагогије спорта и Програмирање спортске форме на Високој кошаркашкој академији „Бора Станковић“ (Алфа Универзитет у Београду). Почев од академске
2008/09. године до данас на Високој школи струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре – Сирмијум у Сремској Митровици предаје на специјалистичким студијама Методику физичког и здравственог васпитања за децу са посебним потребама, а од школске 2017/2018. године Морфолошки и моторички статус предшколског детета на академским мастер студијама.
Осим тога, дужност председника Комисије за полагање стручног испита за лиценце за наставнике, васпитаче и стручне сараднике (област физичко васпитање) у Покрајинском секретеријату за образовање, врши од школске 2010/2011 године.
Укупна научна библиографија обухвата 130 научних радова у рецензираним педагошким, психолошким и медицинским часописима и конференцијама међународног и националног нивоа и 50 уџбеника и приручника. Аутор је и руководилац пет домаћих истраживачких пројеката.
Током свог 15. годишњег наставног рада у високом образовању био је ментор за 287 дипломираних студената и специјализиралих 48. студената.
Стручно је ангажован као члан редакције у часописима Физичко васпитање и Педагошки
записи и као рецензент у седам научних часописа: Facta universitatis, Series: physical education and sport, Теме, Sportlogia, Sport – science and practice, FBIM Transactions, Journal of the Anthropologycal Society of Serbia, Mest journal и Exercise and Quality of Life (EQOL).
Тренерским послом бавио се успешно у кошарци 1979. г. (КК„Омладинац“ –Ваљево: Јединствена српска лига), фудбалу 1975. г. (ФК „Будућност“ – Ваљево: Јединствена српска лига) и
1978. г. (ФК „Јединство“ – Владимирци: Подрињско-колубарска лига) и атлетици 1995–2000. године (АК „Ваљево“) где је створио више пионирских и јуниорских шампиона Србије и СР Југославије. Био је председник одбојкашког клуба „Партизан“ у Ваљеву (1980–1984.), члан Председништва Феријалног савеза Србије и Југославије (1978–1982.) и потпредседник је Друштва педагога физичке културе Србије од 2000. године.
Резервни је официр (п.пуковник) Војске Србије. Током грађанског рата 1991/92. године у бившој Југославији 4 месеца вршио је дужност комаданта диверзантског одреда у Вуковарској
жупанији, а 1999. године за време тромесечног НАТО бомбардовања Савезне Републике Југославије обављао је дужност заменика начелника за обавештајно-извиђачке послове у команди ваљевске гардијске оклопно-механизоване бригаде.
На основу изузетних резултата постигнутих током непрекидног 40-годишњег тренерског,
научно-истраживачког и образовно-педагошког рада препоручујем Жирију и Управном одбору
ССС академика проф. др Мирољуба ИВАНОВИЋА, за доделу мајске награде Спортског Савеза
Србије у категорији СПОРТСКИ СТРУЧЊАК.

ПРЕДЛАГАЧ

Назив организације: Српска Академија Иновационих Наука, Београд

Адреса и место организације: Вишњичка 91а, 11060 Београд

Контакт телефон/Имејл: 063 846 1991 / prof.markotodorovic@gmail.com

Датум и место Потпис овлашћеног лица

14.04.2021. Београд
Академик Проф. др Марко Тодоровић
ПРЕДСЕДНИК
СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ
ИНОВАЦИОНИХ НАУКА