ЗАПИСНИК СА РЕДОВНОГ САСТАНКА САИН

131

Председник Српске Академије Иновационих Наука Академик Проф. др
Марко Тодоровић сазива састанак чланова Академије за 15. јул 2021. године у
12.00 сати у просторијама Академије у улици Вишњичка број 91А са следећим

ДНЕВИМ РЕДОМ:

1. Покретање часописа ИНОВАТОР и пријем радова за исти
2. Оснивање Издавачког одбора часописа Академије ИНОВАТОР
3. Осврт на посете Академика НТЦ Чачак и ЦИНИ д.о.о. Чачак
4. Посета Проф др Марка Тодоровића Осечини и фирми ЦАНЕ
5. Измене СТАТУТА Академије
6. Саопштење за јавност Председника Академије
7. Разматрање пријема нових чланова у Академију
8. Разматрање отпуста појединих чланова Академије
9. Разматрање плаћања чланарине (месечне, годишње)
10. Плаћање одржавања веб сајта наше Академије
11. Извештај о рачуну Академије и начину плаћања картицама банака
12. Разно

Председник академије САИН

академик
проф.др Марко Тодоровић

ЗАПИСНИК СА РЕДОВНОГ САСТАНКА САИН

 

Дана 15. јула 2021. године у просторијама Српске Академије Иновационих Наука у згради Клинике „Импулс“ у улици Вишњичка 91а одржан је редован састанак чланова Академије. Многи од позваних чланова из оправданих или неких личних разлога нису се појавили, а на састанку су присуствовали:

  1. Председнки Академије Проф. др Марко Тодоровић
  2. Заменик Председника Академије Емеритус Проф. др Лариса Јовановић
  3. Генерални секретар Академије дипл. инж Бориша Милекић
  4. Председник Управног Одбора Проф. др Љубо Пејановић
  5. Председник Надзорног Одбора Проф. др Миле Петровић
  6. Почасни Председник Академије Проф. др Димитрије Панфилов
  7. Редовни члан Академије Дипл. инж Бранко Хабуш

На Дневном реду је било 12 тачака које су обрађене у целости и са којима смо донели одређене закључке, препоруке како наставити даљи рад Академије и њених чланова. Основа је фокусирана на пријем нових чланова који би били „на вратима улаза у Академију“ или кандидати за наредна звања према Статуту Академије, дописни чланови, затим редовни чланови, а то би био предлог за младе таленте и младе научнике који би подигли радну атмосферу Академије радивши на унапређењу иновативних пројеката које би Академија учествовала као база за апликације према Европским фондовима и са којима би могли да конкуришемо за одређена новчана средства која би се „улила“ на рачун Академије.

Наредна тема је разговор фокусиран на нови пројекат Академије и издавања часописа ИНОВАТОР и начин пријављивања радова за исти. Одложили смо излазак и слање готових радова због годишњих одмора и осталих објективних разлога изадавње часописа, као и конституисање Уређивачког одбора часописа, Главног уредника часописа и евентуални Међународни издавачки одбор, јер нисмо имали адекватан предлог, а самим тиме померамо све акције за наредних месец, два месеца, тачније до октобра или новембра месеца.

Следећа главна тема је била чланарина која би се плаћала месечно у висини од 1000,00 динара по члану и која би била обавезна. Члан може исту уплаћивати месечно, тромесечно, шестомесечно или годишње искључиво на рачун Академије који је: Тек. рачун: 205-251220-21 у Комерцијалној Банци Београд.

Затим смо прешли на тему чалнова који нису активни који не плаћају чланарину, који су прешли у друге Академије и донели Одлуку да се они једноставно искључе из Академије и скину са презентације веб сајта Српске Академије Иновационих Наука.

Следећа „горућа тема“ било је плаћање одржавања нашег сајта на основу понуде људи који су га израдили и поставили као hosting и domain са темама а који би требао месечно да кошта око 7.000, 00 динара или 60 евра. Напоменуто је да израда сајта је Академију коштала 800 евра и ту је сада питање појединих чланова шта у ствари мора још да се плаћа јер то за њих представља неконтролисано узимање пара Академији и превелику плачену цену за сајт пошто они имају „јако јефтије понуде“ (100-200 евра) али само на рећи јер се нико није понудио да одради било коју ствар за одрађивање додатака материјала на сајт итд, итд… Ту смо дошли у „раскорак“ јер свако од присутних је имао одређене примедбе и гласањем за и против Одлука није донета једногласно и није усвојена, али је остављено да Председник Академије учини један мали корак и да изврши разговор и договор са стручњациам који су га поставили и да нас о свему поново обавести. Договор појединаца је био да се обавезно плати.

Под тачком Разно смо дискутовали о многим темама и догађајима у Академији, друштву итд… али смо ипак донели позитивне идеје око даљег рада Академије и сарадње са другим Институцијама и Факултетима, као што су ФОН, Машински, Електротехнички, Технолошки, ПМФ итд.

Једна од идеја јесте и предлог да Академију преименујемо или преквалификујемо у Научно Стручно Друштво или Научно Иновативну Институцију у зависности од услова регистрације у Агенцији за Привредне Регистре (АПР) и начина доношења одређених аката који су за то потребни као и цене која би се морала платити за регистрацију.

Доста тога смо имали око образлагања посета наших чланова Научно Технолошком Парку у Чачку, затим компанији „Цини д.о.о.“ и на крају посете Председника Академије Марка Тодоровића компанији „Цане“ у Осечини и осталим наредним посетама и израдама пројеката за Зрењанин који тражи стручњаке за обраду воде за пиће.

Донели смо Одлуку за измену неколико детаља у члановима Статута Акадеије који морају да се измене из правних разлога а одлука би се донела на Скупштини која би се одржала у септембру месецу ове године.

Са тиме је састанак завршен и сви смо се разишли у веома срдачној и доброј радној атмосфери као и закључку да су врата просторија Српске Академије Иновационих Наука отворена сваки дан у свако доба до 24.00 сати па ко жели да се дружи, да уради презентације или састанке врата су отворена са потпуним гостопримством свим члановима.